Z wielką radością i dumą informujemy, że MOK jako patron i opiekun Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu zainicjował działania mające na celu wykonanie ręcznie haftowanego sztandaru z logotypem i wizerunkiem B. Barbackiego według załączonego projektu.

Teatr Robotniczy od zawsze był dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców, dlatego też przy tej okazji chcemy podziękować tym wszystkim, którzy tak tłumnie w czas jubileuszu 100-lecia naszego odwiedzili gościnne progi MOK. Wasza obecność na naszych spektaklach to wymierna szansa na dalszy niczym niezmącony rozwój tej pięknej inicjatywy społecznej i widomy dowód, że wspólna praca dyrekcji, reżyserów, aktorów, scenografów, kostiumologów i wielu innych równie ważnych osób przynosi dobre owoce.

W uznaniu zaangażowania w to wspólne, chcielibyśmy przedstawić Państwu propozycje jeszcze większego wpływu i związania swojego losu z losem Teatru Robotniczego poprzez aktywne uczestnictwo we wsparciu inicjatywy realizacji sztandaru. Propozycja ta wyraża się w założeniu, iż każda z osób, która zechce wesprzeć projekt kwotą 300 zł lub większą będzie wymieniona z imienia i nazwiska na wmurowanej tablicy sponsorskiej w MOK upamiętniającej akt nadania sztandaru dla Teatru Robotniczego. Niezależnie od tej propozycji będziemy wdzięczni za każdy datek na ten szczytny cel, gdyż kwota, która jest naszym marzeniem to 45 000 zł. Mamy nadzieję, że z tak przychylną publicznością uda się nasz wcale niemały cel zrealizować, czego sobie ale i Wam Naszym drogim Widzom życzymy z całego serca!

Z góry dziękujemy za Waszą lojalność, życzliwość i hojność

Link do zrzutki:
https://zrzutka.pl/9vm8yx