Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru składamy najlepsze życzenia wszystkim dla których scena jest miejscem niezwykłym – aktorom, reżyserom, scenografom, technikom oraz widzom. Życzymy aby teatr dostarczał Wam wielu niezapomnianych wrażeń.

Szczególnie serdeczne życzenia kierujemy w stronę naszych aktorów TEATR Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu skupionych przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Kochani, niech próby, tak jak dotychczas, dają Wam mnóstwo radości i ładują Was pozytywną energią, a premiery i każdy kolejny zagrany spektakl niech daje Wam poczucie spełnienia i uznanie widowni.