KONTAKT
Masz pytania? A może chcesz do nas dołączyć?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

  Imię

  E-MAIL

  WIADOMOŚĆ

  TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uzyskania informacji. Zostałem poinformowany, iż:

  1. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych wymaganych w formularzu może skutkować brakiem możliwości realizacji celu.

  2. W każdej chwili mogę cofnąć powyższą zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularz dostępnego tutaj.

  3. Administratorem zebranych danych osobowych jest MOK w Nowym Sączu.

  4. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania porady na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni.

  7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  8. Mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Nowym Sączu

  Al. Wolności 23
  33-300 Nowy Sącz

  tel.: +48 500 27 37 27

  email: biuro@mok.nowysacz.pl

  NIP 734-30-10-800
  REGON 492924183
  RIK3/04