1922

2022

lat

TEATRU ROBOTNICZEGO im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

POCZĄTKI

Początki Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

Tradycje teatralne Nowego Sącza sięgają 1861 roku. To wtedy pierwsze kroki sceniczne zaczęła stawiać Helena Modrzejewska, która do Nowego Sącza przyjechała z wędrowną trupą ze Lwowa. Szybko poszerzyła swój teatr o sądeckich aktorów. Występowali wspólnie pod nazwą Nowosądeckie Towarzystwo Sceny Narodowej. Od tego czasu zaczęły pojawiać się pierwsze próby stworzenia instytucji teatralnej opartej na celowej i systematycznej pracy. W okresie międzywojennym Nowy Sącz był centrum przemysłowym. Istniały tu wielkie warsztaty kolejowe i kilka mniejszych wytwórni przemysłowych. Pracującą ludność Nowego Sącza stanowili głównie kolejarze, którzy wysunęli się na czoło w dążeniach do poprawy stanu kulturalnego i oświatowego miasta.

1922-1929

Lata 20. w Teatrze Robotniczym

Początek Teatru Robotniczego datuje się na 1922 rok. Wtedy też w połowie września odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, podczas którego zrodziło się pragnienie i chęć stworzenia wspólnego teatru. Na zebraniu pojawili się m.in. Stefan Bodzoń, Stefan Turski, Helena Setmajer, Jan Myczkowski, Korol i Maria Schneider, Stanisław i Zygmunt Denenfeld, Felicja i Aniela Ekiert, Zofia Scheuer, Józef Bandurski, Aleksander Szopiński, Jan Matkowski (prezes Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych), Stanisław Kimmer (sekretarz), czy Jan Sekuła (działacz). Podczas pierwszego spotkania, Związek Zawodowy Kolejarzy zgodził się na firmowanie zespołu nazwą Teatru Robotniczego Związku Zawodowego Kolejarzy, odstępując jednocześnie pomieszczenia na próby.

 

 

"ŚLUBY DĘBNICKIE" Konstantego Krumłowskiego

Reżyseria i scenografia Stanisław Denenfeld, kap. Paweł Szeibal, spektakl w grudniu 1923 r. zagrano 6 razy.

Dyrektorem teatru został Stefan Turski, wielki miłośnik teatru, znakomity reżyser i organizator. Uroczyste otwarcie Teatru Robotniczego odbyło się w sali Domu Robotniczego przy ulicy Zygmuntowskiej w Nowym Sączu. Już miesiąc od powstania teatru, odbyła się premiera pierwszej sztuki „Gęsi i Gąski” Michała Bałuckiego, której reżyserem był Stefan Bodzoń. W drugim roku działalności odbyło się 9 premier. Wystawiono m.in. „Królową Przedmieścia” oraz „Śluby dębnickie”, które reżyserował Stanisław Denenfeld. W pierwszym dziesięcioleciu nastąpił wybór nowego Zarządu teatru. Prezesem został Stefan Turski, zastępcą – Stefan Bodzoń, sekretarzem – Michał Nodzyński. W okresie międzywojennym repertuar teatru był bardzo zróżnicowany. Grano farsy, komedie, wodewile, sztuki patriotyczne
i melodramaty.

Dla wzmocnienia więzi towarzyskich i rodzinnych, Stefan Turski zaproponował organizowanie dorocznych pikników teatralnych i balów sylwestrowych. Teatr zaangażował się również w działania pozasceniczne, jak np. humorystyczny mecz piłki nożnej z Chórem Kolejowym „Echo”, tańce na festynie w Krynicy, czy przygotowanie kabaretu na noc sylwestrową. Z czasem działalności teatru, rozwijała się jego infrastruktura techniczna. Zakupiono m.in. 40 nowych reflektorów, nowe deski na scenę, szafy dla biblioteki, stołki oraz kostiumy. Po kilku latach istnienia, funkcjonowanie teatru zaczęło przypominać funkcjonowanie teatrów zawodowych. Wtedy też następuje podział odpowiedzialności za wybór sztuk, reżyserię, bibliotekę, rekwizyty, kostiumy, księgowość i organizację widowni.

Zagrane spektakle…

Kartki z kalendarza

 • 1922 r.

  25 października 1922 r. – uroczyste otwarcie teatru.

  Pierwszym zagranym spektaklem były „Gęsi i Gąski” Michała Bałuckiego. Dochód uzyskany z przedstawienia pozwolił na opłacenie rachunku za światło i zakup obrotowych krzeseł (scena była po przeciwnej stronie sali niż ekran i przed każdym spektaklem krzesła musiały być przestawione).

   

   

 • 1924 r.

  16 kwietnia 1924 r. odbyło się zgromadzenie członków teatru, który liczył wówczas 146 osób. Zatwierdzono wybór nowego Zarządu teatru. Prezesem został  Stefan Turski, jego zastępcą Stefan Bodzoń, sekretarzem Michał Nodzyński, a skarbnikiem Zofia Bieniówna.

   

 • 1925 r.

  W grudniu 1925 r. do teatru zakupiono szminki, peruki i lustra. Aktorzy przeszli siedmiodniowy kurs charakteryzacji.

   

 • 1927 r.

  28 marca 1927 r. w Gońcu Podhalańskim pojawił się artykuł nieznanego autora, który napisał: „Ma się wrażenie, że Nowy Sącz cierpi na uwiąd kulturalny, że scena jest dla niego czymś obcym, że jest „owocem zakazanym” dla naszej publiczności. Gdy jednak przyjezdny teatr o podejrzanej nierzadko wartości kulturalnej i estetycznej ogłosi się hucznie i buńczucznie, wtenczas dopiero można poznać co lubią obywatele nowosądeccy”.

 • 1928 r.

  Stanowisko kapelmistrza orkiestry kolejowej po Pawle Scheibal przejął Ignacy Wolfstahl. Na tym stanowisku pracował do wybuchu wojny w 1939 r.

 

Galeria plakatów z lat 20.

Teatr to nie tylko aktorzy…

Teatr to wspólnota łącząca tych, którzy go tworzą oraz widzów, którzy każdego wieczoru przychodzą po to, by stać się częścią scenicznej opowieści.

Widowisko teatralne wymaga połączenia wielu sztuk. Fundamentem jest oczywiście dzieło literackie oraz sztuka aktorska. Równie ważne są elementy, które kształtują przestrzeń widowiska. Przez 100 lat działalności Teatru Robotniczego przewinęło się wielu reżyserów i autorów sztuk scenicznych.

Reżyserzy

Scenografia i kostiumy  w teatrze

W teatrze niezwykle istotne jest to, co widać. Dlatego też szczególny nacisk należy położyć na charakteryzację sceniczną aktorów, kostiumy oraz scenografię. Elementy plastyczne kreują świat, który przedstawiany jest w spektaklu. Każdy z fragmentów tego świata: makijaż, dekoracja, kostiumy czy rekwizyty, musi być dokładnie przemyślany, wykonany i zainstalowany. Scenograf kreuje bardzo ważną artystyczną całość, niezbędną dla spektaklu.

Scenografia

Kostiumy

1930-1939

,,Trzykrotne wesele"- Anny Nichols

Reżyseria Stefan Bodzoń i Stefan Turski, kapelmistrz Ignacy WolfStahl. Spektakl zagrano 2 razy w styczniu 1933 r.

Teatr Robotniczy
w latach 30.

Z początkiem lat 30-tych sukcesywnie wzrastało zainteresowanie publiczności, a teatr odnosił największy dotychczasowy sukces. Zagrano 12 spektakli „Krakowiaków i górali” Kamińskiego, na który niektórzy widzowie przychodzili kilka razy. Na deskach sądeckiego teatru zaczęły pojawiać się coraz bardziej znane nazwiska. Na gościnne występy do Teatru Robotniczego przybył Leon Wyrwicz – znany krakowski aktor, który  zagrał rolę w „Dzielnym wojaku Szwejku”, wzbudzając w Nowym Sączu sensację i duże zainteresowanie. W 1934 r. Zarząd teatru nawiązał współpracę z emerytowaną aktorką Teatru Dramatycznego w Poznaniu, Heleną Palczewską. Artystka wystąpiła między innymi w spektaklu „Mirla Efros”, gdzie pełniła także rolę reżysera. W zakulisowym życiu teatru zaczęło pojawiać się zbliżające symptomy kryzysu gospodarczego. Brakowało pieniędzy na zakup kostiumów, butów, peruk, mebli oraz samych sztuk. Teatr szukał pieniędzy na różne sposoby, organizując dla szerokiej publiczności np. zabawy karnawałowe, sylwestry, festyny. Do współpracy teatr pozyskał Marię Wnęk Kotschy, tancerkę i artystkę operetki w Krakowie. Swój debiut aktorski miał Franciszek Worobiow, późniejszy reżyser i nauczyciel wielu aktorskich pokoleń.

Czytaj więcej…

 

Galeria plakatów z lat 30.

Kartki z kalendarza

 • 1930 r.

  We wrześniu 1930r. na gościnne występy do teatru przybył Leon Wyrwicz – znany krakowski aktor, legenda polskiego monologu kabaretowego. W Teatrze Robotniczym zagrał role w spektaklu pt. ,,Dzielny Wojak Szwejk”. Jego gościnny występ w nowosądeckim teatrze nie był przypadkowy, gdyż we wcześniejszych latach sam był kolejarzem i chętnie wystąpił w bratnim zespole. Gdyby dożył epoki telewizji, znała i pamiętałaby go cała Polska.

 • 1931 r.

  Od roku 1931 znacząco spadała frekwencja. Teatr wystawił tylko 21 spektakli. Zamknięto wszystkie opery z powody pandemonium. We wrześniu wszystkie teatry w kraju podjęły strajk.

 • 1931 r.

  Zamknięto wszystkie opery z powody pandemonium. We wrześniu odbył się strajk teatrów na terenie naszego kraju.

 • 1934 r.

  Rozpoczęto współpracę z emerytowaną aktorką Teatru Dramatycznego– Heleną Palczewska, która pracowała w teatrze jako reżyser i aktorka. Pierwszą sztuką, którą reżyserowała była „Mirla Efros” autorstwa Gordina, w której zagrała główną rolę. Była to sztuka żydowska, tłumaczona z języka hebrajskiego, grywana dotychczas wyłącznie przez teatry żydowskie.

 • 1936 r.

  Prace w teatrze rozpoczęła legenda Teatru Robotniczego – Franciszek Worobiow.

 • 1937 r.

  Stefan Bodzoń, spektaklem pt. „Wstydliwy hulaka”, zakończył swoją współpracę z Teatrem Robotniczym.

 • 1939 r.

  28 lipca 1939 r. odbyło się XIX Walne Zgromadzenie członków teatru, podczas którego ustalono, że w nowym sezonie zagrane zostaną dwie sztuki muzyczne. Niestety, z powodu wybuchu wojny, nowy sezon nie nadszedł. Teatr wygasił światła reflektorów na przeszło 5 lat. XIX Walne Zgromadzenie, któremu przewodniczył Jan Matkowski, było ostatnim spotkaniem przed wojną, .

1940-1949

W latach
1940 - 1949

Nadszedł okres II wojny światowej. Dom Robotniczy przy ulicy Zygmuntowskiej, gdzie w tamtym czasie odbywały się próby Teatru Robotniczego, został zajęty przez Niemców. Tym samym członkowie teatru zostali wyrzuceni ze swojej siedziby. Mimo braku nadziei i wszechogarniającego poczucia strachu, postanowiono uratować choćby część majątku. Zajęli się tym Schnejderowie (później Słotwińscy), Denefeldowie i Stefan Turski. Ukradkiem wyniesiono z siedziby teatru kostiumy i rekwizyty. To właśnie ten dobytek, po 6 latach, stał się zaczątkiem majątku teatru po wojnie. W okresie wojny z rąk gestapo zginęli członkowie Teatru Robotniczego, m.in: Jan Woźniak, kapelmistrz Ignacy Wolfstahl , Zygmunt Denenfeld. Gehennę Oświęcimia przeżyli: Czesław Lenczowski, Stefan Filipowicz, Zdzisław Rącza, Józef Kącik, siostry Henryka i Anna Konieczne.

,,ICH CZWORO" - Gabrieli Zapolskiej

Reżyseria Leon Barbacki.

Spektakl na przełomie listopada i grudnia zagrano 8 razy.

Felicja Denenfeld

Legenda sceny oraz wspaniała aktorka. Zagrała blisko w 400 spektaklach.

Władysław Pudło

W 1995 r. zagrał w spektaklach „Sen nocy letniej’ oraz „HALO, HALO!!! TU MÓWI WIOSNA!”

W maju 1945 roku nadszedł wyczekiwany czas wolności. Część aktorów i założycieli Teatru Robotniczego w osobach Stefana TurskiegoFranciszka Worobiowa, Felicji Denenfeld, Marii Słotwińskiej, Jana Myczkowskiego oraz Gustawa Matrasa spotkali się, by wznowić działalność teatru. W grudniu tego samego roku, odbyła się pierwsza po wojnie premiera spektaklu pt. „Ordynans w zalotach” w reżyserii Heleny Palczewskiej. Dzięki temu wydarzeniu,  w dawnych członkach TR pojawił się nowy zapał do pracy. Współpracę z teatrem rozpoczął ponownie artysta malarz- Czesław Lenczowski oraz Marian Kilarski – artysta dramatyczny i reżyser. Rok po wojnie teatr przeprowadził się do nowej siedziby. Został nią Dom Strzelecki imienia Bronisława Pierackiego, wydzierżawiony i wyremontowany przez sądeckich kolejarzy. Na inauguracje działalności w nowej siedzibie wystawiono „Zemstę” Aleksandra Fredry. Powojenny okres był czasem rozwoju i odbudowy teatru. W dniu 6 marca 1948r. odbyła się premiera „Mazepy” w reżyserii Heleny Palczewskiej. Premiera połączona była z uroczystością jubileuszu 25-lecia istnienia Teatru Robotniczego, w której oprócz sądeckiej publiczności pojawił się ówczesny premier Edward Osóbka-Morawski. Teatr otrzymał nagrodę w wysokości 25 000 tysięcy złotych, którą przeznaczono na zakup kostiumów dla aktorów. Teatr dzielił wtedy pomieszczenie Domu Strzeleckiego z nowo powstałym Teatrem Miejskim, do którego zdecydowało się przejść kilku aktorów Teatru Robotniczego, między innymi Edward Fyda i Stanisław Potoczek.

 

 

Galeria plakatów z lat 40.

Kartki z kalendarza

 • 1945 r.

  Odbudowa Teatru po wojnie pod kierownictwem Stefana Turskiego

 • 1946 r.

  25 lutego 1964 r. po raz pierwszy po wojnie zebrał się Zarząd teatru, któremu przewodniczył Stefan Turski.

 • 1948 r.

  6 marca 1948 r. miał miejsce jubileusz z okazji 25-lecia teatru.  Na ten wyjątkowy dzień przygotowano premierę „Mazepy” Juliusza Słowackiego w reżyserii Heleny Palczewskiej. Scenografię zaprojektował Czesław Lenczowski.

 • 1949 r.

  Teatr Robotniczy po raz pierwszy wystawił rewię pt. „Ekspresem przez świat”, którą wyreżyserował Stefan Smul. Muzykę napisali Jan Walter i Henryk Grodzki. Układy choreograficzne przygotowała Alicja Buchwald, a scenografię Czesław Lenczowski. Rewia spotkała się z dużą aprobatą widowni. W sumie zagrano ją 48 razy.

 • 1949 r.

  Wystawienie na Festiwalu Sztuki Rosyjskiej i Radzieckiej w Krakowie sztuki Maksyma Gorkiego „Mieszczanie” w reżyserii Leona Barbackiego. Widowisko miało miejsce w Teatrze Młodego Widza ( dziś Teatr Bagatela) i zostało nagrodzone pierwszym miejscem. Prasa krakowska przyjęła spektakl entuzjastycznie.

Oświetlenie teatralne

Oświetlenie teatralne zaliczane jest do integralnych elementów scenografii, którego tworzenie wymaga zaangażowania odrębnych specjalistów. To dzięki światłu scenicznemu ukazywane są dla widza momenty w akcji oraz fragmenty przestrzeni istotne dla treści spektaklu. Oświetlenie jest także ważnym elementem klimatu oraz dynamiki scen podczas widowiska teatralnego. Zaprojektowanie światła scenicznego, a następnie jego obsługa podczas prób i spektaklu to zadanie wyłącznie dla wykwalifikowanych specjalistów, takich jak reżyser i operator światła.

1950-1959

Lata 50. w Teatrze Robotniczym

Początki lat 50-tych były twórcze dla teatru. Wystawiono 6 premier, które cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem wśród odbiorców. Jednak dobrą passę nieoczekiwanie przerwało pismo z Powiatowej Rady Związków Zawodowych z poleceniem natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń Domu Strzeleckiego. Od tego czasu dotychczasowa siedziba teatru zostaje przemianowana na Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych. W wyniku zaistniałej sytuacji doszło do rozłamu wśród członków teatru  i powstania dwóch zespołów. Pierwszą grupą był zespół świetlicowy pod kierunkiem Franciszka Worobiowa, pracujący  w Domu Robotniczym, drugą- grupa z dyrektorem Turskim i reżyserem Leonem Barbackim (zasiliła ona tworzony w PDKZZ zespół teatralny). W styczniu 1952r. doszło do połączenia się obu teatrów, który zaczął funkcjonować pod nazwą Zespołu Powiatowego Domu Kultury.

 

"NOWE SZATY KRÓLA"

Według baśni Andersena, opracował Aleksander Malinowski,

Czytaj więcej…

Rok później nastąpiła likwidacja Powiatowego Domu Kultury Związków Zawodowych i przekazanie budynku Związkowi Zawodowemu Kolejarzy. Również zmieniła się jego nazwa. Od tego momentu PDKZZ nosił nazwę Domu Kultury Kolejarza ZZK. Rok 1953 okazał się łaskawy dla członków teatru. Zachodzące zmiany w strukturze Związków Zawodowych sprawiły, że budynek teatru zostaje oddany do wyłącznego użytku ZZK jako Dom Kultury Kolejarza. Przekazanie nastąpiło 22 lipca w Święto Odrodzenia Polski. W tym samym roku powstała Komisja Artystyczna w składzie: Dyrektor Stefan Turski, Edward Fyda, Leon Barbacki, Edward Piszczek i Franciszek Worobiow. Dzięki nowo powstałej grupie rozpoczęła się systematyczna praca zespołu, która stała się najbardziej aktywną częścią działalności DKK.       W kolejnych latach zespół stawał się coraz bardziej liczny.

W 1956 roku nastąpiły zmiany kierownicze, w wyniku których dyrektorem DKK został Leon Barbacki. W styczniu następnego roku, przy udziale wydziału kultury, odbyło się spotkanie zespołów teatralnych miasta i wszystkich niezrzeszonych ludzi teatru. Zaowocowało to integracją zespołów w ramach Teatru Robotniczego, którego nazwę rozszerzono na DKK Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego. Po połączeniu wspólnych sił, artyści pracowali z entuzjazmem nad nowymi spektaklami. Repertuar okazał się bardzo ciekawy i różnorodny, wystawiono między innymi spektakl „Studencka Miłość”, „Igraszki z diabłem” czy „Piękna historia”. W dniu 2 września 1959 roku zmarł wieloletni działacz i dyrektor sceny, reżyser i aktor- Stefan Turski. W uroczystości pogrzebowej wzięli udział członkowie teatru i ZZK oraz bardzo licznie społeczeństwo.

Zagrane spektakle…

Kartki z kalendarza

 • 1950 r.

  Nastąpiła złota seria repertuarowa Teatru Robotniczego. Wznowione zostały spektakle takie jak: ,,Królowa przedmieścia”, ,,Żabusia”,  czy ”Balladyna”.

 • 1952 r.

  Spektaklem pt. „Dzielny Wojak Szwejk” zakończono działalność zespołu świetlicowego Domu Robotniczego, prowadzonego przez Worobiowa.

 • 1953 r.

  30 czerwca 1953 roku w Gnieźnie zmarła reżyserka Helena Palczewska

 • 1955 r.

  Leon Barbacki i Franciszek Worobiow podjęli się wystawienia sztuki W. Shakespeare pt. „Sen nocy letniej”. Scenografię przygotował Czesław Lenczowski, muzykę skomponował Henryk Grodzki, a za kostiumy odpowiadała Maria Słotwińska. W tym roku teatr wyruszył do Krakowa i wziął udział w Wojewódzkich Eliminacjach Teatrów Amatorskich. Jako jedyny został wytypowany na Centralne Eliminacje do Szczecina.

 • 1957 r.

  22 stycznia 1957 r. przy współudziale Wydziału Kultury, zorganizowano zebranie zespołów teatralnych z terenu miasta. Zaproszono również „niezrzeszonych” ludzi teatru. W zebraniu wzięły udział 82 osoby. Zakończono proces integracji  zespołów i ustalono, że pełna nazwa będzie brzmiała: Dom Kultury Kolejarza Teatr im. Bolesława Barbackiego. Był to gest w kierunku uczczenia pamięci sądeckiego patrioty, społecznika, artysty oraz działacza teatralnego, założyciela Towarzystwa Dramatycznego, rozstrzelanego przez gestapo w czasie okupacji.

 • 1959 r.

  Nagła śmierć Stefana Turskiego, założyciela i dyrektora Domu Kultury Kolejarza.

1960-1969

,,JAŚ I MAŁGOSIA" - Stanisława Płonki-Fiszera

Reżyseria Krystyna Łodzińska, scenografia Kazimierz Kucharski.

Spektakl zagrano 25 razy w styczniu lutym i marcu 1963 r.

Krystyna Łodzińska

Zdolna aktorka Teatru Miejskiego, PDKZZ i Teatru Robotniczego.

Lata 60. Teatru Robotniczego

Lata 60-te rozpoczęły się od sukcesów artystycznych, jakimi były spektakle „ Zaczarowane koło” L. Rydla w reżyserii L. Barbackiego oraz „Śpiąca królewna” w reżyserii K. Łodzińskiej. Warto wspomnieć także o sukcesie, jakie odniosła premiera spektaklu „Zakochanej Majstrowej” S. Iłowskiego, w reżyserii K. Łodzińskiej,
do której scenografię przygotował Leszek Zalewski, założyciel Teatru Poezji „ Akapit”. W marcu 1961 roku zmarł nagle Edward Fyda, długoletni aktor i reżyser Teatru Robotniczego. Kolejny rok to szczególne zaangażowanie teatru w tworzenie spektakli dla dzieci i młodzieży. Ich wystawienie cieszyło się ogromną popularnością wśród  najmłodszych. W kolejnych latach teatr wystawiał 2-3 premiery rocznie. Lata 1964 –1968 to okres stagnacji, spowodowanej rosnącą popularnością telewizji, motoryzacji i  komunikacji.

W dalszym ciągu grano klasykę polską (Fredrę, Słowackiego, Szaniawskiego) i nieco bliższych tamtym czasom autorów (Choińskiego, Salaburską, Skowrońskiego, Sztaudyngera i Fleszarową – Muskat). Wracano do nieśmiertelnych „Krowoderskich zuchów”. W teatrze zadebiutował scenograf, dekorator i plastyk Roman Sobczyk. Do wieczności odeszli kolejno: Mieczysław Semenowicz (w 1965 r.), inżynier Bogdan Benedyktowicz (w 1966 r.),  Andrzej Ludwinowski, Zygmunt Tkacz i Janina Kumorkowska – aktorka i śpiewaczka  (w 1967 r.), instruktorka teatralna, zasłużona szczególnie w pracy z dziećmi – Kazimiera Sobotowa (w 1968 r.), Józef Zyzda– aktor i jednocześnie stolarz współpracujący z Czesławem Lenczowskim przy budowie dekoracji (w 1969 r.).

Zagrane spektakle…

Galeria plakatów z lat 60.

Kartki z kalendarza

 • 1961 r.

  Rekordowe zainteresowanie spektaklem pt. „Kopciuszek”, który od stycznia do sierpnia 1961 roku zagrano aż 28 razy. Przedstawienie zostało przygotowane przez Krystynę Łodzińską, za scenografię odpowiadała Ewa Harsdorf, a za choreografię Alicja Klisowska. Opracowania muzyczne wykonał Henryk Grodzki.

   

 • 1962 r.

  W Teatrze Robotniczym zagrano bajki dla dzieci, które w latach 60-tych cieszyły się największym powodzeniem.

   

 • 1963 r.

  Jubileusz 75-tego wystawienia ,,Zemsty” A. Fredry.

 • 1963 r.

  Teatr Robotniczy okrył się podwójną żałobą, bowiem w marcu zmarł znany i lubiany sądecki aktor, adwokat Włodzimierz Racięski. Miesiąc po nim odszedł Jan Myczkowski, członek i założyciel teatru.

 • 1969 r.

  Śmierć Józefa Zyzdy, jednego z założycieli teatru i aktora.

1970-1979

Lata 70. w Teatrze Robotniczym

W 1970r. na emeryturę przeszedł długoletni dyrektor Domu Kultury Kolejarza, a zarazem aktor i reżyser –Leon Barbacki. Jego miejsce zajął Maciej Ropek – człowiek otwarty na wszelkie przejawy ruchu amatorskiego, a zwłaszcza teatru. Ze wspomnień Franciszka Worobiowa, dowiadujemy się, że nowy dyrektor DKK starał się poszerzyć możliwości zarówno lokalowe jak i artystyczne, nie szczędził kosztów i wykazywał głęboką troskę o rozwój i działania teatru. Swoją osobą wprowadzał do ośrodka rodzinną i serdeczną atmosferę. W ten sposób teatr dotrwał 50-tych urodzin. Do tego czasu przez scenę Teatru Robotniczego przewinęło się ponad 650 osób. Na okrągły Jubileusz 50-lecia teatru przygotowano dwie premiery: „Fircyk w zalotach„ w reżyserii Andrzeja Horoszkiewicza, i „Gęsi i gąski” w reżyserii Franciszka Worobiowa.

 

 

,,NOC POD ALPAMI" - St. Fleszerowej-Muskat

Reżyseria- Franciszek Worobiow, scenografia Kazimierz Kucharski.

Spektakl zagrano 16 razy od grudnia 1970 r. do czerwca 1971 r.

Obchody jubileuszowe trwały od 27 października do 14 grudnia 1972 roku. Oprócz wymienionych premier, odbywały się też spotkania członków zespołu z miłośnikami „Melpomeny”. Podczas głównych uroczystości, teatr został uhonorowany przez Wiceministra Kultury i Sztuki Złotym Krzyżem Zasługi, a członkowie teatru otrzymali odznaczenia państwowe. Do zespołu Domu Kultury Kolejarza dołączyła w charakterze instruktora artystycznego Agata Bogusława Konstanty, jedna z bardziej wyrazistych osobowości Teatru Robotniczego, reżyserka, inscenizatorka, autorka scenariuszy i sztuk teatralnych, poetka. Agata Konstanty przez dziesięć najbliższych i zarazem ostatnich lat swojego życia kierowała sprawami artystycznymi Teatru Robotniczego. Jesienią 1974 r. odbyła się niezwykła inscenizacja II części „Dziadów” A. Mickiewicza. Spektakle odbywały się w murach nowosądeckiej, XVIII-wiecznej  synagogi. Sztukę obejrzało łącznie 5000 widzów. Twórcami przedstawienia razem z Agatą Konstanty byli – Anna Matuszewska i Andrzej Horoszkiewicz oraz scenograf Krzysztof Kuliś. Kolejny spektakl Agaty Konstanty odniósł sukces. „Protokół z jednego zebrania” A. Gelmana zdobył sporo nagród, m.in. pierwszą na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich, jak również pierwszą na Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży KRAM’77 w Myślcu nad Popradem. Franciszek Worobiow obchodził jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji wyreżyserował bajkę dla dzieci  pt. „Zaczarowana fujarka” wg J. Ch. Andersena. W 1979 roku na czas generalnego remontu Domu Kultury Kolejarza, teatr przeniósł się do budynku Domu Robotniczego, gdzie dzielił salę widowiskową z kinem.

Zagrane spektakle…

Galeria plakatów z lat 70.

Kartki z kalendarza

 • 1971 r.

  Śmierć Stefana Bodzonia, założyciela Teatru Robotniczego, który wrócił do Polski po wojennej i emigracyjnej tułaczce w styczniu 1970 r.

 • 1972 r.

  14 grudnia 1972 r. miał miejsce uroczysty jubileusz 50-lecia Teatru Robotniczego. Wiceminister Kultury i Sztuki, Czesław Wiśniewski, wręczył teatrowi Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto teatr otrzymał Złotą Oznakę za zasługi ziemi Krakowskiej oraz Złotą Odznakę Zasłużonych w Rozwoju Sądecczyzny. Krzyże Kawalerskie Orderu odrodzenia Polski otrzymali : Aniela Chorodyska, Maria Słotwińska, Franciszek Worobiow. Podczas części artystycznej teatr wystawił fragmenty sztuk : „Gęsi i Gąski”, ” Noc pod Alpami” i „Fircyk w zalotach”

 • 1972 r.

  31 października, w ramach cyklu wydarzeń jubileuszowych 50-lecia Teatru Robotniczego, odbyło się spotkanie członków teatru. Podczas zebrania wspominano zmarłych członków zespołu. Po spotkaniu wszyscy udali się na cmentarz, gdzie złożono wiązanki kwiatów na grobach zmarłych.

   

 • 1974 r.

  Niezwykła inscenizacja II część „Dziadów” A. Mickiewicza w murach starej XVIII-wiecznej nowosądeckiej synagogi. Spektakl obejrzało łącznie 5000 widzów. Twórcami widowiska byli Agata Konstanty (reżyser), Anna Matuszewska i Andrzej Horoszkiewicz (współpraca reżyserska), scenografię przygotował Krzysztof Kuliś.

 • 1977 r.

  Franciszek Worobiow obchodził jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Na tą okazję wyreżyserował bajkę dla dzieci pt. „Zaczarowana fujarka” wg. J. Ch. Andersena. Jedną z głównych ról w spektaklu zagrała Irena Nieć.

   

 • 1977 r.

  Spektakl Agaty Konstanty pt. „Protokół z jednego zebrania” A. Gelmana odniósł sukces i zdobył pierwszą nagrodę na Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży KRAM’77 w Myślcu nad Popradem.

Dźwięk i muzyka podczas spektakl

Sfera dźwiękowa to element spektaklu, nad którym czuwa realizator dźwięku. Dotyczy to skomponowanej na potrzeby danego widowiska muzyki, jak również ogólnego przekazu dźwiękowego. Tekst mówiony, efekty dźwiękowe, ścieżki muzyczne – to wszystko musi pojawiać się w trakcie spektaklu w danym momencie, z określoną głośnością, natężeniem i dynamiką. Osiągnięcie zadowalającego efektu wymaga wielu przygotowań, montażu specjalistycznego sprzętu nagłośnieniowego (monitorów, mikrofonów itp.) zarówno na scenie, jak i w całej przestrzeni teatralnej. Praca dźwiękowca wymaga precyzji i umiejętności, które stają się podstawą do uzyskania jak najlepszych rezultatów.

1980-1989

Lata 80. w Teatrze Robotniczym

Pomimo trudnych warunków, w teatrze odbywały się kolejne premiery: „Śpiąca królewna” w reż. K. Łodzińskiej oraz spektakl poetycki złożony z wierszy Czesława Miłosza „Po latach milczenia”, wyreżyserowany przez Agata  Konstanty. Powstał Zarząd Teatru Robotniczego pod przewodnictwem Franciszka Worobiowa, z Krystyną Łodzińską jako zastępcą  i z Eugeniuszem Pawłowskim – kierownikiem literackim. Jesienią 1981 r. zakończono remont Domu Kultury Kolejarza. Na tę okoliczność wystawiono widowisko poetyckie pt. „Co się komu w duszy gra” z treściami adekwatnymi do czasów, które nadchodziły. W 1982 roku Teatr Robotniczy obchodził 60-lecie swojego istnienia, które uczczono czteroma premierowymi spektaklami: „ Królowa przedmieścia”, „Bajka o Kopciuszku”, „ Pastorałki”, „Czarodziejski Dzwoneczek”.

Czytaj więcej…

,,CHORY Z UROJENIA" - Moliera

Adaptacja i reżyseria Janusz Michalik, scenografia Andrzej Szarek.

Premiera 27.05.1987 r. Spektakl zagrano 22 razy.

Anna Jung
Janusz Michalik

Aktor, reżyser, animator kultury. W styczniu 2020 r. zakończył wieloletnią pracę w Miejskim Ośrodku Kultury. Autor książek: „Trzy razy twarz”, „Wieczór z Giocondą”, „Kastor i Polluks”, „Mythos”, „Rymowanki dla małych i trochę większych”.

Kartki z kalendarza

 • 1984 r.

  Marzec 1984 r. śmierć pisarki i reżyserki Agaty Konstanty

 • 1986 r.

  20 kwietnia 1986 r. jubileusz 50- lecia pracy twórczej obchodził Franciszek Worobiow. Z tej okazji, na deskach Domu Kultury Kolejarza, Teatr Robotniczy wystawił wodewil „Śluby dębnickie”. Spektakl przygotowano z dużym rozmachem, a na scenie wystąpili zarówno „weterani” teatru, jak i młodzi aktorzy. Spektakl wyreżyserował Franciszek Worobiow, za scenografię odpowiadał Michał Sobczyk, choreografię przygotowała Bożena Czauderna, kostiumy Zofia Radom, oświetlenie Daniel Janiszyn, a opracowanie muzyczne Henryk Grodzki.

 • 1987 r.

  9 marca 1987 r. przy Teatrze Robotniczym w Domu Kultury Kolejarza rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Akademia Sztuki Aktorskiej „Maska” z udziałem młodzieży szkolnej. Po krótkim szkoleniu pod kierunkiem Ewy Stawowczyk i w adaptacji Andrzeja Górszczyka, przygotowano spektakl „Król malowany” Urszuli Kozioł. Młodzi adepci, głownie szkół średnich, w latach późniejszych zasilili kadrę aktorską Teatru Robotniczego.

   

 • 1989 r.

  20 lipca 1989 roku na scenie Teatru Robotniczego odbył się jubileusz 40-lecia pracy aktorskiej  Mieczysława Michalika. Uroczystość zgromadziła wielu miłośników jego talentu, przyjaciół oraz przedstawicieli władz. Były kwiaty, gratulacje i okazały tort dla Jubilata. Na tę okazję przygotowano spektakl pt. „Szczęśliwe wydarzenie” S. Mrożka w reżyserii Janusza Michalika.

Plakaty z lat 80.

1990-1999

,,MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" - Gabryela Zapolska

Reżyseria, inscenizacja i opracowanie muzyczne Janusz Michalik.

Premiera 15.12.1995 r.

Spektakl zagrano 15 razy.

Zbigniew Kukla

Swoją przygodę z Teatrem Robotniczym rozpoczął w latach 80-tych. Mówił o nim tak: „Atmosfera, jaką tworzy teatr, sprawia, że wsiąka się w niego na zawsze. Jest jak rodzina”. Na swoim koncie ma występy w wielu spektaklach. Obecnie nauczyciel  w Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu.

Milenia Małecka-Rogal
Monika Ślepiak

Aktorka i jednocześnie reżyserka. Pierwszą role zagrała w „Betlejem Polskim”. Grała również w Posiady przy górskich mgłach”.

Teatr Robotniczy w latach 90.

15 sierpnia 1991r. zmarł Leon Marian Barbacki, były dyrektor DKK i reżyser wielu przedstawień w Teatrze Robotniczym. Kierownikiem artystycznym Teatru Robotniczego na kolejną dekadę został Andrzej Horoszkiewicz. Na deskach teatru zadebiutował jako reżyser Wojciech Kaczor. 20 czerwca 1992r. z okazji 700-lecia lokacji miasta Nowego Sącza, na nowosądeckim rynku odbyło się wielkie widowisko historyczne pt. „Noc Świętego Justa”. Wzięło w nim udział blisko 50 aktorów, ponad 200 uczniów i uczennic szkół średnich, oddziały wojska, kawalkady koni i jeźdźców, karet, powozów, sztucznych ogni itd. Widowisko obejrzało blisko 17 tysięcy Sądeczan. Spektakl opracował i wyreżyserował Leszek Bolanowski, a nad całością zadań organizacyjnych czuwał dyrektor Domu Kultury Kolejarza, Maciej Ropek. W listopadzie 1992 r. odbyły się obchody 70-tych urodzin teatru, które zakończono wystawieniem „Zemsty” A. Fredry w reż. A. Horoszkiewicza. Ostatni akt „Zemsty” w wykonaniu sądeckich artystów został zarejestrowany i pokazany w programie 1 TVP.

28 kwietnia 1996 r. odbył się jubileusz 60-lecia obecności na scenie Franciszka Worobiowa. Obchody na cześć Mistrza zwieńczono jednorazowym widowiskiem zagranym przez zespół teatru i jego przyjaciół. Z tej okazji Pan Franciszek wydał na prawach rękopisu swoje „Wspomnienia” – niewielką książeczkę, która jest kopalnią wiedzy o Jego karierze aktorskiej. Powołano do życia Jesienny Festiwal Teatralny, który stopniowo przez 15-cie edycji stawał się jedną z najpopularniejszych tego typu imprez w Polsce. Podczas festiwalu prezentowano spektakle najlepszych polskich scen z udziałem czołówki polskich artystów. Teatr Robotniczy na każdym festiwalu – jako gospodarz –prezentował swoje najnowsze premiery. W roku 1998 zmarli: Henryk GrodzkiMieczysław Michalik i Helena Barbacka – Ślepiakowa. W Teatrze Robotniczym zadebiutował Wojciech Chmura, a pieczę artystyczną przejął Andrzej Krupczyński.

Zagrane spektakle…

 

Kartki z kalendarza

 • 1991 r.

  15 sierpnia 1991 r. umiera legenda Teatru Robotniczego  Leona Marian Barbacki.

 • 1992 r.

  28 listopada 1992 roku Teatr Robotniczy obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Jubileuszowa dekada teatralna trwała od 20 – 30 listopada. Przygotowano bogaty program artystyczny, którego punktem kulminacyjnym była premiera „Zemsty” A. Fredry w reżyserii A. Horoszkiewicza.

 • 1998 r.

  23 stycznia z okazji 50-lecia pracy artystycznej odbył się benefis znanego sądeckiego muzyka, Henryka Grodzkiego. Na uroczystość przybyło wielu przyjaciół i znajomych (często z odległych zakątków Polski) oraz przedstawiciele władz miasta. Były gratulacje, kwiaty i prezenty. Na estradzie z gratulacjami pojawił się niemal cały zespół Teatru Robotniczego.

   

 • 1997 r.

  26 września 1997 roku Teatr Robotniczy rozpoczął obchody 75 –lecia. Z tej okazji, z wielką starannością i dużym rozmachem, przygotowano spektakl „Balladyna” J. Słowackiego w reżyserii A. Horoszkiewicza. Zaplanowano również 2-tygodniowe teatralne święto w Nowym Sączu. W trakcie jego trwania zorganizowany został po raz pierwszy w Nowym Sączu Jesienny Festiwal Teatralny. Przez 6 dni można było zobaczyć najciekawsze zespoły teatralne w kraju.

2000+

Teatr Robotniczy po roku 2000

Początek 2000 roku rozpoczął się debiutem reżyserskim Mieczysława Filipczyka. W 2002 roku zmarł wybitny aktor i reżyser Franciszek Worobiow. Aktorzy z powojennego okresu w większości się wykruszyli, a wraz z nimi pewien szczególny zapał i zachwyt nad sztuką. Mimo to, w 2002 roku, teatr obchodził 80-lecie istnienia. Z tej okazji wystawiono dwie premiery „Grzegorza Dyndałę” Moliera w reżyserii Janusza Michalika i „Czarną Komedię” Petera Shaffera w reżyserii Sylwestra Adamczyka (debiut reżyserski w TR). Powołano do życia Radę Programową Teatru, której przewodniczącą została Monika Ślepiak. Od 1 stycznia 2004 roku pieczę nad Teatrem Robotniczym przejmuje Miejski Ośrodek Kultury. Także w tym roku powstają dwie premiery: „ Mały Książe” w reżyserii M. Filipczyka oraz widowisko poetyckie poświęcone pamięci Agaty Konstanty „A nad Popradem jesień”.

Czytaj dalej…

,,PRZYGODY ROZBÓJNIKA RUMCAJSA"-Vaclava Ctvrtka

Adaptacja i reżyseria Janusz Michalik, dekoracje i rekwizyty Jacek Michalik.

Premiera 25.10.2003 r.

Zbigniew Kukla

Swoją przygodę z Teatrem Robotniczym rozpoczął w latach 80-tych.  Mówił o nim tak: „Atmosfera, jaką tworzy teatr, sprawia, że wsiąka się w niego na zawsze. Jest jak rodzina”. Na swoim koncie ma występy w wielu spektaklach. Obecnie nauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu.

Elżbieta Padula-Krok

Kartki z kalendarza

 • 2002 r.

  30 stycznia 2002r. zmarł Franciszek Worobiow, człowiek legenda Teatru Robotniczego. Na deskach Teatru Robotniczego, któremu poświęcił całe swoje życie, zadebiutował w 1936 roku. Grał, reżyserował oraz był wychowawcą dla wielu młodych pokoleń Sądeczan.

 • 2008 r.

  Scena Poetycka Teatru Robotniczego przygotowała widowisko pt. „Niebańskie listy” w reżyserii Zbigniewa Kukli. Spektakl dedykowany był pamięci zmarłego Jana Fudali –gorczańskiego poety, aktora, artysty rzeźbiarza, tancerza i podróżnika.

 • 2011 r.

  Scena Poetycka Teatru Robotniczego przygotowała widowisko poetyckie pt. „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II w języku esperanto. Przedstawienie zostało zaprezentowane 26 sierpnia 2011 roku w centrum kongresowym w Turynie we Włoszech.

 • 2015 r.

  5 lipca 2015 roku w ramach imienin miasta Nowego Sącza, aktorzy Teatru Robotniczego zaprezentowali program kabaretowo-teatralny pt. „Rymowanki dla małych i trochę większych”.

 • 2016 r.

  4 czerwca 2016 roku Teatr Robotniczy w przepięknej scenerii zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, wziął udział w XVII Przemyskiej Wiośnie Fredrowskiej i zaprezentował spektakl „Damy i huzary” A. Fredry w reżyserii J. Michalika.

 • 2017 r.

  2 września 2017 roku, w ramach kolejnej edycji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, aktorzy Teatru Robotniczego przygotowali na sądeckim rynku inscenizację z elementami scenografii, kostiumów i muzyki.

W 2006 roku rozpoczął się generalny remont sali widowiskowej i jego zaplecza. Rok później, w odremontowanej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt sali widowiskowej, Teatr Robotniczy obchodził Jubileusz 85-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się premiera spektaklu „Igraszki z diabłem”. W 2008 roku Miejski Ośrodek Kultury podjął współpracę z aktorem warszawskiego Teatru „Kwadrat”, Maciejem Kujawskim oraz kompozytorem- Czesławem Majewskim. Powstał spektakl dla dzieci i dorosłych pt. „Przyjaciel wesołego diabła”. W grudniu 2009 roku rozpoczął się generalny remont budynku MOK. W tym czasie Teatr Robotniczy nie grał na własnej scenie przez dziesięć miesięcy. Na przełomie maja i czerwca 2010 roku ekipa aktorsko-realizatorska „Przyjaciela wesołego diabła” została zaproszona przez polonijną agencję artystyczną „Polart” ze Szwecji do Sztokholmu, by tam na deskach Centrum Kultury Farsta zagrać to widowisko dla kilkuset widzów.

Na spektaklu obecny był m.in. konsul generalny RP w Szwecji, Radomir Wojciechowski. W październiku 2010 r. nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku MOK. Z tej okazji Teatr Robotniczy przygotował premierowy spektakl pt. „Zemsta” w reżyserii Macieja Kujawskiego. W 2012 roku teatr obchodził jubileusz 90–lecia istnienia. Uroczystość uświetnił premierowy spektakl komediowy „Klub Kawalerów”, który odbył się 15 września. Dwa lata później, we współpracy z dyrektorem Teatru TM z Warszawy Tomaszem Mędrzakiem oraz aktorką  Agnieszką Sitek, Teatr Robotniczy przygotował spektakl pt. „Pułkownik Ptak” w reżyserii Tomasza Mędrzaka. 29 stycznia 2015 r. zmarł Stanisław Choczewski, zasłużony aktor TR. Rok później odszedł Antoni Zając, aktor dramatyczny i komediowy, człowiek o wielkim uroku osobistym i nienagannych manierach. 11 września  2015r. odbyła się premiera spektaklu „Damy i Huzary” w reżyserii Janusza Michalika.

Czytaj więcej…

2022 100 lat

Jubileusz 100-lecia Teatru Robotniczego

"Makbet"

Pierwsza premiera 19.03.2022r.

„Makbet” Williama Shakespeare’a w adaptacji i reżyserii Mateusza Trembaczowskiego, otwierająca obchody 100-lecia Teatru Robotniczego im. B. Barbackiego w Nowym Sączu. „Makbet” jest podróżą przez wnętrze chorego umysłu, opowieścią o szaleństwie, schodzeniu z własnej ścieżki, upadku ducha i podążaniu za destrukcyjnymi myślami. Forma inscenizacji pomaga w konfrontacji z własnymi lękami, strachem i pozwala zburzyć zamek myśli, w którym często mimowolnie zamyka się człowiek we wnętrzu własnej głowy.

„MAKBET” –  William Shakespear

Tłumaczenie: Stanisław Barańczak
Reżyseria i adaptacja: Mateusz Trembaczowski
Muzyka: Jakub Jantczak i Mateusz Trembaczowski
Scenografia: Kacper Mroczkowski

Obsada:
Makbet : Kacper Mroczkowski
Lady Makbet: Aneta Kruczek – Kuźma
Wiedźmy : Helena Sikorska, Klara Racoń, Aleksandra Pogwizd
Malcolm : Mateusz Marczuk
Banko : Paweł Kaczor
Lady McDuff : Ewelina Życzkowska
Odźwierny : Rafał Życzkowski
McDuff : Oliwier Śliwiński

"Farsa narodowa"

Pierwsza premiera 15.05.2022r.

Ukryte nawiązania do „Wesela” w komediowej szacie apelują do nas, współczesnych, żeby kreować rzeczywistość, zamiast skupiać się na jałowych deklaracjach… W sztuce nie brakuje czytelnych odniesień do obecnego sposobu uprawiania polityki w Polsce, tematów takich jak LGBT, aborcja, katolicyzm, pozycja kobiet w społeczeństwie. Autor pokazuje, że wszystkie wartości mogą zostać sprzedane za odpowiednią cenę, a władza karmi się stagnacją i sprzedajnością obywateli. Farsa „made in Poland” jest i śmieszna i straszna.

”FARSA NARODOWA” –  Mariusz Babicki

Reżyseria : Małgorzata Przędzak
Kostiumy :  Izabela Wiatrak
Obsługa techniczna : Dawid Gaborek, Janusz Michałek

 

 

Obsada:
Zofia : Anna Stanek
Beata : Ewelina Gorzawska
Eliza : Martyna Mól
Roman : Lesław Filas
Michał : Jan Dusza
Dawid : Mateusz Marczuk

"Chory z urojenia"

Pierwsza premiera 22.05.2022r.

Historia hipochondrycznego Argana, który nieustannie wmawia sobie kolejne choroby, gdy tymczasem cieszy się dobrym zdrowiem. Z ogromną skrupulatnością stosuje się jednak do zaleceń lekarza. Jednocześnie dąży do tego, by jego córka Aniela poślubiła lekarza, pomimo faktu, że ta już od dawna kocha Kleanta.

,,CHORY Z UROJENIA” – J.B.P Molier

Adaptacja sceniczna i reżyseria : Jarosław Szwec
Ruch sceniczny : Klara Polańska
Dobór muzyki : Jarosław Szwec
Kostiumy : Jarosław Szwec, Izabela Wiatrak
Obsługa techniczna : Dawid Gaborek
Światło : Tomasz Urbański
Dźwięk : Michał Skoczeń

Obsada:
Agan : Rafał Życzkowski
Belina : Magdalena Zychowicz
Aniela : Katarzyna Barth
Ludwisia : Klara Polańska
Berald : Paweł Szczepaniak
Kleant : Dariusz Salabura
Pan Biegunka : Michał Sokołowski
Tomasz Biegunka : Bartosz Lizoń
Pan Czyściciel : Anna Skwarek – Nowak
Pan Wonny : Ewa Janus
Pan Wiara : Marcin Iwański
Antosia : Sylwia Krasińska

"Pomoc domowa"

Pierwsza premiera 01.06.2022r.

KUP BILET

„Pomoc Domowa ” to komedia totalna. Tekst Marc’a Camoletti’ego (tłumaczenie  Bartłomieja Wierzbięty) to uczta literacka, majstersztyk niezwykły. Świetna reżyseria i gra wspaniałych miłośników teatru – to wisienka na torcie!
Dom wisi nad przepaścią, bo pewne małżeństwo zaczyna mieć przed sobą tajemnice. Norbert kocha swoja żonę Olgę, ale pszczółki chodzą mu po głowie. Olga kocha Norberta, ale piżamę męża chętnie pożycza „koledze z dzieciństwa”. To wszystko na raz w jednym domu w tym samym momencie. Całe szczęście, że „pomoc domowa” potrafi sprytnie zaradzić na te i inne tajemnice i z niebywałą elokwencją rozeznaje się w sytuacji, a za zamkniętymi drzwiami, których mnóstwo w owym domu, rozbraja bombę… i wszystko wraca do normy.

,,POMOC DOMOWA” – Marc Camoletti

Reżyseria : Małgorzata Przędzak
Scenografia : Dawid Gaborek, Małgorzata Przędzak
Kostiumy : Izabela Wiatrak, Małgorzata Przędzak
Muzyka : Maria Laskosz, Filip Ogorzałek, Bartłomiej Górka, Jakub Górka, Michał Lipiak
Światło : Tomasz Urbański
Dźwięk : Michał Skoczeń

Obsada:
Barbara Klimczak
Jola Marczuk
Anna Mółka
Paweł Cabała
Marcin Iwański

"Wszystko w rodzinie"

Pierwsza premiera 01.06.2022r.

Akcja przedstawienia toczy się w szpitalu św. Andrzeja w Londynie, gdzie przygotowywane jest świąteczne przedstawienie dla pacjentów. Jednocześnie odbywa się tam zjazd neurologów. Już samo połączenie tych dwóch wydarzeń nie może skończyć się dobrze. Jakby tego było mało, jeden z lekarzy dowiaduje się o niespodziewanej wizycie kogoś bliskiego, o którego istnieniu do tej pory nie miał najmniejszego pojęcia…

„WSZYSTKO  W RODZINIE”- Ray Cooney

 

Muzyka: Maria Laskosz

Kostiumy: Izabela Wiatrak

Scenografia: Dawid Gaborek

Światło: Tomasz Urbański

Dźwięk: Michał Skoczeń

 

Obsada:

Michał Sokołowski

Sylwia Krasińska

Dorota Klimala

Błażej Tolka

Małgorzata Kuźma- Śliwińska

Mariusz Hatlaś

Bartek Lizoń

Tomasz Boczarski

Anna Zielińska-Croom

Ewa Janus

Paweł Kaczor

Janusz Dobosz

"Wesele"

Pierwsza premiera 10.10.2022

„WESELE” – Stanisław Wyspiański

Kostiumy: Izabela Wiatrak

Scenografia: Dawid Gaborek

Światło: Tomasz Urbański

Dźwięk: Michał Skoczeń

Obsada:
Dominik Wojda
Dawid Sromek
Andrzej Jabłoński
Tomasz Worobiow
Błażej Tolka
Marcin Iwański

 

Kamil Maj
Klara Polańska
Małgorzata Przędzak
Barbara Klimczak
Oskar Nalepa
Amelia Jasińska
Wiktor Chruślicki
Maciej Kożuch
Benedykt Polański
Stanisław Wierzbicki
Nikodem Bulanda
oraz Zespół Regionalny „Sądeczanie”

"Pułapki miłości"

Pierwsza premiera 20.11.2022 r.

Pułapki miłości nie oskarżają żadnego z bohaterów o zaistniały stan rzeczy, nikogo też nie usprawiedliwiają. Autorka w obiektywny sposób przedstawia postaci, którym daje pełne prawo do wyrażenia swoich uczuć i myśli. Jednocześnie przypomina nam, jak ważna jest wzajemna komunikacja i słuchanie drugiej osoby.

,,Pułapki miłości” – Inka Dowlasz

Reżyseria : Inka Dowlasz

Kostiumy: Izabela Wiatrak

Scenografia: Dawid Gaborek

Światło: Tomasz Urbański

Dźwięk: Michał Skoczeń

Obsada:
Barbara Klimczak
Maria Laskosz
Paweł Szczepanik
Błażej Tolka
Olga Jarzębiak / Natalia Ludrowska
Renata Pietras Pasiut
Krzysztof Janus
Beata Zięcina

"Mieszczanin szlachcicem"

Pierwsza premiera 11.12.2022 r.

„Mieszczanin szlachcicem” Moliera to znakomita komedia klasyka francuskiej dramaturgii. Pan Jourdain wzbogacił się na handlu i pragnie dostać się do wyższych sfer towarzyskich poprzez nabycie właściwych im manier i umiejętności. Zanim zrozumie swój błąd, popada w śmieszność i staje się łatwym łupem dla rozmaitych spryciarzy          i wydrwigroszy.

,,MIESZCZANIN SZLACHCICEM” – Molier

Reżyseria : Jarosław Szwec
Obsada:
Michał Sokołowski
Barbara Klimczak
Weronika Harnik
Dawid Sromek
Kamil Maj
Angelika Owsianka
Beata Zięcina
Magdalena Zychowicz
Anna Skwarek-Nowak
Katarzyna Barth
Bartosz Lizoń

 

Joanna Wielgus
Ewelina Życzkowska
Rafał Życzkowski
Dariusz Salabura
Paweł Szczepaniak
Tomasz Szkaradek
Marcin Iwański
Sylwia Krasińska
Joanna Tobiasz
pianino: Maria Laskosz
tancerki: Klara Polańska, Karolina Górka, Zuzanna Basiaga, Zuzanna Pyzik, Martyna Stawiarska, Inez Legutko, Gabriela Poręba, Gabriela Bielak